browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Over Hiwaar

Kan u Arabisch lezen, of volgt u Arabische les?Vindt u het moeilijk om Arabisch te spreken en zou u het graag oefenen?De vrijwilligers van Samenlevingsopbouw Kiel organiseren wekelijks een conversatietafel in het Arabisch! Hiwaar betekent communiceren: naast de Arabische taaltafels organiseren de vrijwilligers culturele uitstappen om de Arabische cultuur bekend te maken.